Szlakiem cerkwi

 • cerkiew-zlockie2.jpg

  Cerkiew w Złockiem

  Na grzbiecie oddzielającym Złockie od Szczawnika, przy zielonym szlaku, w kępie drzew stoi niewielka drewniana cerkiew pod wezwaniem świętego Dymitra. To jedna z niewielu pamiątek jaka pozostała we wsi po jej dawnych mieszkańcach - Łemkach. Zostali oni wysiedleni z tego terenu w 1947 roku w ramach Akcji Wisła, a dawną świątynię grekokatolicką użytkuje teraz Kościół Rzymskokatolicki.

 • cerkiew-powroznik2.jpg

  Cerkiew w Powroźniku

  Jadąc z Krynicy do Muszyny warto w Powroźniku zjechać z głównej drogi miedzy zabudowania miejscowości aby zobaczyć uważaną za najstarszą w polskich Karpatach drewnianą cerkiew pod wezwaniem świętego Jakuba.
  Według najnowszych badań świątynia pochodzi z 1600 roku i cały czas rywalizuje o palmę starszeństwa z podsanockim Uluczem. Dotychczas podawana data powstania – 1643 rok odnosi się najprawdopodobniej do dobudowania kaplicy nad babińcem. 

 • cerkiew-szczawnik2.jpg

  Cerkiew w Szczawniku

  Szczawnik to niewielka miejscowość położona u podnóża Jaworzyny Krynickiej w dolinie potoku Szczawnik. W jej górnej części znajduje się dawna cerkiew grekokatolicka pod wezwaniem świętego Dymitra. Została ona zbudowana w pierwszej połowie XIX wieku. Od czasów powojennych służy jako kościół filialny rzymskokatolickiej parafii w Złockiem.

 • kosciol-zegiestow.jpg

  Cerkiew z Żegiestowie

  Turyści przyjeżdżający do Żegiestowa- Zdroju szukają tu często zabytkowej cerkwi. Jednak niewielu zdaje sobie sprawę, że aby ją odnaleźć trzeba przejść do następnej miejscowości – Żegiestowa, któremu często dla odróżnienia od uzdrowiska dodaje sie przydomek „wieś”. Ta dawna łemkowska wioska powstała w końcu XVI wieku w kluczu dóbr biskupów krakowskim – tak zwanym Państwie Muszyńskim. 

 • cerkiew-milik2.png

  Cerkiew w Miliku

  Okolice Muszyny Zdroju obfitują w ciekawe zabytki architektury sakralnej. Związane jest to z historią tych terenów, które od XV wieku zasiedlone były przez ludność ruska i wołoską, z której w kolejnych wiekach wykształcili się Łemkowie. Byli oni wyznania prawosławnego lub unickiego co determinowało powstawanie na tych terenach cerkwi.

 • kamianna_cerkiew.jpg

  Cerkiew w Kamiannej

  W centrum Kamiannej, niewielkiej miejscowości położonej w śródgórskiej dolinie znajduje się dawna prawosławna cerkiew pod wezwaniem świętej Paraskewy. Po wysiedleniu Łemków świątynia została przejęta przez kościół rzymskokatolicki i do dziś służy wiernym tego wyznania.

 • cerkiew-leluchow2.jpg

  Cerkiew w Leluchowie

  „W Leluchowie miła, zaczyna się koniec świata” śpiewało kiedyś Stare Dobre Małżeństwo. I rzeczywiście dochodząc do tej ostatniej przed granicą ze Słowacja miejscowości można odnieść wrażenie, że dalej są już tylko góry. Jednak warto tu przystanąć i skierować wzrok na zbocze Kraczonika gdzie umiejscowiona jest dawna cerkiew pod wezwaniem świętego Dymitra.

 • cerkiew-jastrzebik2.jpg

  Cerkiew w Jastrzębiku

  U stóp południowych stoków Jaworzyny Krynickiej, w dolinie potoku Jastrzębik leży dawna łemkowska wioska o tej samej nazwie. Jej najważniejszym zabytkiem jest dawna cerkiew grekokatolicka pod wezwaniem świętego Łukasza Ewangelisty. 

 • cerkiew-andrzejowka2-1.jpg

  Cerkiew w Andrzejówce

  Jadąc do Muszyny dolina Popradu, po lewej stronie nad drogą w miejscowości Andrzejówka można zobaczyć ciekawy zabytek świadczący o przeszłości tych terenów. Jest to dawna grekokatolicka cerkiew pod wezwaniem Zaśnięcia Bogurodzicy. 

 • 800px-cerkiew_w_wierchomli.jpg

  Cerkiew w Wierchomli

  Położona w śródgórskiej dolinie potoku Wierchomlanka Wierchomla Wielka była do czasów wysiedleń ludności łemkowskiej miejscowością graniczną położoną na skraju terenów opanowanych przez osadnictwo ruskie.

 • cerkiew-wojkowa2.jpg

  Cerkiew w Wojkowej

  Wojkowa to dość duża miejscowość, zagubiona wśród gór w położona na południowy wschód od Muszyny. Jej jedynym zabytkiem jest położona na niewielkim wzniesieniu dawna cerkiew grekokatolicka pod wezwaniem świętych Kosmy i Damiana. 

 • 800px-maciejowa.jpg

  Cerkiew w Maciejowej

  Jadąc z Nowego Sącza do Krynicy warto w miejscowości Maciejowa zboczyć z głównej drogi w stronę Składzistego by zobaczyć dawną cerkiew grekokatolicką pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy. Wybudowano ją w pierwszej połowie XIX wieku na miejscu poprzedniej.

 • cerkiew-dubne2.jpg

  Cerkiew w Dubnem

  O ile o Leluchowie napisano kiedyś, że „zaczyna się tam koniec świata” to spora część turystów twierdzi jednak, że aby ten koniec zobaczyć należy udać się kilka kilometrów dalej wzdłuż granicy do Dubnego.

 • Cerkiew w Słotwinach

  Będące obecnie dzielnicą Krynicy Słotwiny były dawniej osobną zamieszkałą przez Łemków wsią. Posiadały także własną cerkiew pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy, która zachowała się do dziś. Jest ona obecnie użytkowana przez kościół rzymskokatolicki jako świątynia pomocnicza.

 • 450px-roztoka_wielka.jpg

  Cerkiew w Roztoce Wielkiej

  Roztoka Wielka to położona wśród wzgórz Beskidu Sądeckiego na północ od Krynicy dawna łemkowska wieś. Jej głównym zabytkiem jest stojąca na niewielkim wzniesieniu dawna cerkiew grekokatolicka pod wezwaniem świętego Dymitra.