Cerkiew w Roztoce Wielkiej

Roztoka Wielka to położona wśród wzgórz Beskidu Sądeckiego na północ od Krynicy dawna łemkowska wieś. Jej głównym zabytkiem jest stojąca na niewielkim wzniesieniu dawna cerkiew grekokatolicka pod wezwaniem świętego Dymitra. Od czasu wysiedlenia ludności łemkowskiej w 1947 roku służy jako kościół filialny parafii rzymskokatolickiej w niedalekiej Nowej Wsi.

Jest to dość typowa dal tych terenów budowla w stylu zachodniołemkowskim, trójdzielna, składająca się ze Zrębowego prezbiterium i nawy oraz babińca, który obejmuje słupowo – ramowa wieża o pochyłych ścianach. Izbica wieży pomalowana jest na brązowo i niebiesko. Nawa i prezbiterium nakryte są blaszanymi dachami namiotowymi przechodzącymi w kalenicowe. Zwieńczone są podobnie jak wieża baniastymi hełmami z pozornymi latarniami.

Wnętrze nakryte jest stropami płaskimi i pokryte polichromią figuralną z przedstawieniami między innymi Sądu Ostatecznego i świętych Michała i Jerzego. W cerkwi zachował się kompletny ikonostas jednak dla potrzeb sprawowania nabożeństw rzymskokatolickich został on zdekompletowany przez wyjęcie ikon niamiestnych oraz wrót carskich i diakońskich tak aby odsłonić widok na prezbiterium. Wyjęte ikony przestawiające Matkę Bożą z Dzieciątkiem oraz Chrystusa Nauczającego można podziwiać na bocznej ścianie. Wystroju dopełnia XIX wieczny ołtarz boczny, w którym jednak starszy obraz przykryto nowym wizerunkiem Serca Pana Jezusa. W tylnej części nawy znajduje się także barokowy chór muzyczny z wybrzuszoną częścią środkową.

Cerkiew z Roztoki Wielkiej znajduje się na Szlaku Architektury Drewniane j Województwa Małopolskiego.