Cerkiew w Wierchomli

Położona w śródgórskiej dolinie potoku Wierchomlanka Wierchomla Wielka była do czasów wysiedleń ludności łemkowskiej miejscowością graniczną położoną na skraju terenów opanowanych przez osadnictwo ruskie. W centrum wsi stoi dawna cerkiew grekokatolicka, pełniąca od 1947 roku funkcje kościoła rzymskokatolickiego.

Wzniesiona w 1821 roku świątynia jest dwudzielna o konstrukcji zrębowej, orientowana. Składa się z zamkniętego wielobocznie prezbiterium z dostawionymi do niego zakrystiami, szerszej nawy oraz małej kruchty. Całość nakryta jest blaszanym dachem o dwóch kalenicach.

Wnętrze cerkwi zdobią polichromie architektoniczne pochodzące z XIX wieku. Warto zajrzeć do środka by zobaczyć kompletny, pochodzący z XIX wieku ikonostas. Wystroju dopełniają cztery barokowe ołtarze boczne z przedstawieniami świętej Barbary, Opieki Matki Bożej, świętych Cyryla i Metodego oraz patronów Rusi świętych Włodzimierza i Olgi.

Przycerkiewny cmentarz kryje nagrobek rodziców Wołodymyra Chylaka. Był on prekursorem używania pisanego języka łemkowskiego i sam tworzył w nim właśnie. Urodził się on w Wierchomli w rodzinie tutejszego parocha. Sam będąc duchownym pracował wiele lat w parafii Bartne w Beskidzie Niskim.