Cerkiew w Wojkowej

Wojkowa to dość duża miejscowość, zagubiona wśród gór w położona na południowy wschód od Muszyny. Jej jedynym zabytkiem jest położona na niewielkim wzniesieniu dawna cerkiew grekokatolicka pod wezwaniem świętych Kosmy i Damiana. Obecnie jest to kościół filialny parafii rzymskokatolickiej z niedalekiego Powroźnika.

Istnienie świątyni w Wojkowej potwierdzone jest już w XVII wieku. Jednak w końcu wieku XVIII uległa ona spaleniu. Wtedy tez powstała obecna budowla.

Jest ona trójdzielna, zbudowana w stylu zachodniołemkowskim z kwadratowym prezbiterium i nawą oraz posadowioną nad babińcem słupowo – ramową wieżą. Wieża pokryta jest gontem, natomiast pozostałe części oszalowane poziomymi deskami. Nawa i prezbiterium nakryte są blaszanymi dachami namiotowymi, łamanymi i zwieńczone, podobnie jak wieża makowicami z pozornymi latarniami.

Wnętrze pokrywa polichromia figuralna z początku XX wieku. Najcenniejszym zabytkiem ruchomym znajdującym się w cerkwi jest barokowy ikonostas. Przedstawia on kompletny program ikonograficzny ale pozbawiony jest wrót królewskich i diakońskich. Na północnej ścianie znajduje się równie cenna XIX wieczna płaszczenica czyli malowany na płótnie wizerunek zmarłego Chrystusa, który wiernym obrządku wschodniego służy podczas nabożeństwa wielkosobotniego tak jak Grób Pański w obrządku zachodnim.

Cerkiew w Wojkowej jest malowniczo położona w górnej części wsi. Powyżej znajdują się łąki z których można podziwiać piękny widok na dolinę oraz samą świątynię. Warto także zajrzeć na stary przycerkiewny cmentarz gdzie zachowały się nagrobki dawnych mieszkańców wsi.