Cerkiew w Dubnem

O ile o Leluchowie napisano kiedyś, że „zaczyna się tam koniec świata” to spora część turystów twierdzi jednak, że aby ten koniec zobaczyć należy udać się kilka kilometrów dalej wzdłuż granicy do Dubnego. Niewielka, połemkowska wioska zagubiona wśród pokrytych lasami wzgórz nie byłaby pewnie szerzej znana gdyby nie znajdująca się tu piękna dawna cerkiew grekokatolicka pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Obecnie jest to kościół rzymskokatolicki będący filią parafii w Muszynie.

Jeszcze niedawno świątynia nie wyglądała najlepiej ale w ostatnich latach przeszła generalny remont. Był on możliwy za sprawą nietoperzy, które zagnieździły się na strychu. Dzięki nim pozyskano odpowiednie środki z funduszy przeznaczonych na ratowanie siedlisk gatunków chronionych i przeprowadzono gruntowną renowację.

Dziewiętnastowieczna cerkiew z Dubnego to typowy przykład świątyni zbudowanej w stylu zachdniołemkowskim. Trójdzielna, orientowana budowla o konstrukcji zrębowej z posadowioną nad babińcem słupowo – ramową wieżą położona jest na niewielki wzniesieniu w środku wsi. Jest bardzo proporcjonalna i przepięknie wpisuje się w tutejszy malowniczy krajobraz. Namiotowe, łamane dachy pokryte są blachą i zwieńczone makowicami z pozornymi latarniami.

Wnętrze pokrywa polichromia ornamentalno – figuralna a głównym zabytkiem jest tu kompletny ikonostas pochodzący z przełomu XVIII i XIX wieku. Jest on starszy niż obecna cerkiew i pochodzi z poprzedniej świątyni, która uległa spaleniu. Wokół tutejszego ikonostasu narasta wiele pytań. Choć ramy są na pewno wcześniejsze to ikony zostały przemalowane lub wykonane od nowa przez Antoniego i Michała Bogdańskich, malarzy ikon z Jaślisk w końcu XIX wieku. Nie ma jednak pełnych informacji o okolicznościach tej zamiany. Wystroju dopełnia ołtarz boczny oraz cenna, malowana na płótnie płaszczenica czyli wizerunek Chrystusa w grobie.