Cerkiew w Powroźniku

Jadąc z Krynicy do Muszyny warto w Powroźniku zjechać z głównej drogi miedzy zabudowania miejscowości aby zobaczyć uważaną za najstarszą w polskich Karpatach drewnianą cerkiew pod wezwaniem świętego Jakuba.

Według najnowszych badań świątynia pochodzi z 1600 roku i cały czas rywalizuje o palmę starszeństwa z podsanockim Uluczem. Dotychczas podawana data powstania – 1643 rok odnosi się najprawdopodobniej do dobudowania kaplicy nad babińcem. Z kolei w końcu XVIII wieku do świątyni dobudowano wieżę. Pocztowo cerkiew stała w innym miejscu, bliżej potoku Muszynka, jednak ze względu na liczne podtopienia w początku XIX wieku przeniesiono ją na obecne miejsce.

Świątynia zbudowana jest w stylu zachodniołemkowskim, w konstrukcji zrębowej. Składa się z trzech części – najszerszej nawy, węższego, zamkniętego prostą ścianą prezbiterium oraz babińca. Nad babińcem znajduje się wieża o konstrukcji słupowo – ramowej. Wieńczy ją podwieszana izbica oraz baniasty hełm. Podobne hełmy znajdują się nad nawą i prezbiterium. Nawę przykrywa dach namiotowy, łamany, natomiast prezbiterium kryje dach kalenicowy. Z boku znajduje się zakrystia, która przed przebudową stanowiła prezbiterium pierwotnej cerkwi. W jej wnętrzu zachowały się wspaniałe polichromie pochodzące z początku XVII wieku.

Wewnątrz cerkwi znajduje się pochodzący z połowy XVIII wieku ikonostas. Został on podzielony i w oryginalnym miejscu pozostał tylko rząd proroków i Deesis. Pozostałe części ikonostasu zostały ustawione przy tylnej ścianie prezbiterium. Wystroju dopełniają barokowe ołtarze – główny ze wstawionymi ikonami z pierwotnego ikonostasu, Mandylionem i ikoną przedstawiającą Koronację Matki Bożej oraz boczny z obrazem – Chrystus u Słupa. Warto zwrócić uwagę na wiszącą na ścianie najstarszą ikonę w cerkwi – Sąd Ostateczny. Z XVII wieku pochodzą także pozostałe wiszące na ścianach ikony.

Cerkiew św. Jakuba w Powroźniku znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej województwa Małopolskiego.