Cerkiew w Słotwinach

Będące obecnie dzielnicą Krynicy Słotwiny były dawniej osobną zamieszkałą przez Łemków wsią. Posiadały także własną cerkiew pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy, która zachowała się do dziś. Jest ona obecnie użytkowana przez kościół rzymskokatolicki jako świątynia pomocnicza. Znajduje się na końcu Słotwin, przy pętli autobusowej.

Wybudowano ją w końcu XIX wieku w miejsce poprzedniej prawie sto lat starszej, która spłonęła. Ze względu na późny czas powstania świątynia zatraciła wiele cech stylowych charakterystycznych dla tych terenów. Jest to niewielka trójdzielna budowla, z wielobocznie zamkniętym prezbiterium, do którego przylegają dwie zakrystie, szeroka nawą nakrytą namiotowym dachem oraz babińcem, do którego przylega wieża o prostych ścianach. Nawę, prezbiterium i wieżę wieńczą baniaste hełmy z pozornymi latarniami.

Wewnątrz nie zachowało się zbyt wiele z oryginalnego wystroju cerkwi. Jedynie ściany pokryte są polichromią ornamentalno – figuralną z lat trzydziestych XX wieku. Natomiast wyposażenie pochodzi z dawnego kościoła w Krynicy Zdroju i składają się nań neorenesansowe ołtarze główny i boczne. Natomiast zachowane fragmenty ikonostasu trafiły do konserwacji i być może zostaną później powieszone w świątyni.

Podczas pobytu w Krynicy warto odwiedzić Słotwiny i zajrzeć do cerkwi, którą kilkakrotnie umieszczał na swoich obrazach najsłynniejszy krynicki artysta – Nikifor.