Cerkiew w Maciejowej

Jadąc z Nowego Sącza do Krynicy warto w miejscowości Maciejowa zboczyć z głównej drogi w stronę Składzistego by zobaczyć dawną cerkiew grekokatolicką pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy. Wybudowano ją w pierwszej połowie XIX wieku na miejscu poprzedniej. Jest to jedna z najdalej na zachód wysuniętych świątyń łemkowskich, znajdująca się na granicy ich zwartego osadnictwa. Od czasu wysiedlenia ludności ruskiej jest użytkowana przez kościół rzymskokatolicki.

Cerkwi należy szukać na niewielkim wzniesieniu nad brzegiem Kamienicy. Jest to typowa dla tych obszarów budowla w stylu zachodniołemkowskim, ze zrębowym prezbiterium i nawą oraz słupowo – ramową wieżą posadowioną nad babińcem. Namiotowe, łamane dachy nad nawą i prezbiterium zwieńczone są podobnie jak wieża makowicami z latarniami.

Wewnątrz zobaczyć można ornamentalno – figuralną polichromię wykonaną na początku XX wieku przez Feliksa Bogdańskiego. Rodzina Bogdańskich pochodziła z Jaślisk i zajmowała się wykonywaniem polichromii, ikon oraz ikonostasów do cerkwi jak również wystrojów kościołów rzymskokatolickich. W Maciejowej znajduje się także ikonostas autorstwa wspomnianego już przedstawiciela tej rodziny.

Pomimo tego, ze cerkiew pochodzi z XIX wieku to można w niej znaleźć wyposażenie wcześniejsze. Na uwagę zasługuje wisząca w nawie XVII wieczna ikona przedstawiająca Chrzest Chrystusa w Jordanie, natomiast w babińcu przedstawienie Chrystusa Nauczającego. Obydwa obrazy pochodzą z wyposażenia poprzedniej świątyni. Pozostałe ikony, które się z niej zachowały zostały przeniesione do Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

Wystroju dopełniają ołtarze boczne z przełomu XIX i XX wieku oraz kamienna gotycka chrzcielnica. Nie jest do końca jasne w jaki sposób znalazła się ona w Maciejowskiej cerkwi. Niektóre źródła mówią, że pochodzi ona z kościoła w Nawojowej ale nie ma potwierdzenia tej hipotezy.

Cerkiew znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Małopolskiego.