Cerkiew w Jastrzębiku

U stóp południowych stoków Jaworzyny Krynickiej, w dolinie potoku Jastrzębik leży dawna łemkowska wioska o tej samej nazwie. Jej najważniejszym zabytkiem jest dawna cerkiew grekokatolicka pod wezwaniem świętego Łukasza Ewangelisty. Obecnie jest ona użytkowana przez kościół rzymskokatolicki ponieważ łemkowska ludność tych terenów została po II wojnie światowej wysiedlona.

Świątynia pochodzi z około połowy XIX wieku ale do jej budowy wykorzystano starszy budulec pochodzący z poprzedniej cerkwi. Ze względu na dużą ilość wiernych jeszcze w tym samym wieku została ona rozbudowana przez wydłużenie babińca. Odbiło się to na wyglądzie budynku, który zatracił swoje harmonijne proporcje.

Cerkiew jest trójdzielna, orientowana, zbudowana w stylu zachodniołemkowskim. Na uwagę zasługuje fakt, że wieża nie jest jak w innych obiektach tego typu posadowiona na babińcu ale dostawiona do niego i dodatkowo otoczona zachatami. Poszczególne części budynku nakryte są dachami blaszanymi – nad nawą namiotowym łamanym, natomiast nad prezbiterium i babińcem kalenicowymi. Wieżę, nawę i prezbiterium wieńczą makowice z pozornymi latarniami.

Wnętrze nawy i prezbiterium przykrywają namiotowe kopuły, natomiast babiniec płaski strop. Pokryte są one XIX wieczną figuralna polichromią. Na uwagę zasługuje wyposażenie cerkwi. Jego głównym elementem jest kompletny barokowy ikonostas, w którym pojawia się pod ikoną Chrystusa Pantokratora w rzędzie Deesis przedstawienie Chrystusa w grobie. Jest to zabieg nietypowy, podobnie jak Chodkowo ustawione ikony w tym rzędzie. Warto zwrócić uwagę na parapet chóru muzycznego gdzie wmontowane zostały ikony proroków pochodzące ze starszego XVII wiecznego ikonostasu. Całości wystroju dopełniają późnobarokowy ołtarz boczny oraz wiszące na ścianach ikony.

Cerkiew znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Małopolskiego.