Cerkiew w Kamiannej

W centrum Kamiannej, niewielkiej miejscowości położonej w śródgórskiej dolinie znajduje się dawna prawosławna cerkiew pod wezwaniem świętej Paraskewy. Po wysiedleniu Łemków świątynia została przejęta przez kościół rzymskokatolicki i do dziś służy wiernym tego wyznania. Cerkiew zbudowano w 1930 roku jako prawosławną. 

Cerkiew zbudowano w 1930 roku jako prawosławną. Nieopodal znajdowała się zbudowana w 1805 roku świątynia grekokatolicka, która została w 1949 roku przeniesiona do Bukowca na Pogórzu Rożnowskim, gdzie w lekko przebudowanej formie służy jako kościół rzymskokatolicki.

Dawna cerkiew jest budowlą trójdzielna, zbudowaną na planie krzyża. Na skrzyżowaniu naw znajduje się osadzona na ośmiobocznym tamburze z oknami kopuła, zwieńczona niewielką latarnią. Mniejsze baniaste makowice wieńczą wszystkie cztery ramiona krzyża. Świątynia jest konstrukcji zrębowej, oszalowana poziomymi deskami. Kalenicowe dachy pokryte są blachą.

Wewnątrz cerkwi nie zachowało się niestety dawne wyposażenie. Jednak nawet mimo tego panuje tutaj urokliwy klimat. Ściany w naturalnym kolorze drewna dodają wnętrzu ciepła. Ołtarz główny i ołtarze boczne to dzieło miejscowego artysty Józefa Stefanika. Na bocznej ścianie znajduje się obraz przedstawiający świętego Ambrożego, patrona pszczelarzy, nawiązujący do pszczelarskich tradycji Kamiannej.

Przy wejściu do cerkwi, znajduje się żelazny, kuty krzyż, który upamiętnia świątynię grekokatolicką przeniesioną do Bukowca.

Cerkiew w Kamiannej znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej województwa Małopolskiego. W sezonie letni udostępniana jest do zwiedzania, nart miast poza sezonem klucze są dostępne i wypożyczane zwiedzającym w sklepie z produktami pszczelimi.