Cerkiew w Szczawniku

Szczawnik to niewielka miejscowość położona u podnóża Jaworzyny Krynickiej w dolinie potoku Szczawnik. W jej górnej części znajduje się dawna cerkiew grekokatolicka pod wezwaniem świętego Dymitra. Została ona zbudowana w pierwszej połowie XIX wieku. Od czasów powojennych służy jako kościół filialny rzymskokatolickiej parafii w Złockiem.

W bryle świątyni najbardziej zwracają uwagę potężne, łamane namiotowe dachy nakrywające prezbiterium i nawę. Przypominają one dzwony i sprawiają wrażenie jakby przytłaczały całą budowlę. Sama cerkiew zbudowana jest w stylu zachodniołemkowskim. Jest konstrukcji zrębowej, ze słupowo-ramową wieżą zwieńczoną izbicą oraz makowicą. Ściany pokryte SA gontem, natomiast dachy blachą. Wnętrze zdobią polichromie figuralne z lat trzydziestych XX wieku.

Głównym elementem wystroju jest późnobarokowy klasyczny ikonostas karpacki. Rzucają się w oczy przede wszystkim ikony namiestne przedstawiające Chrystusa Nauczającego, Matkę Bożą w typie Hodegetria, świętego Dymitra patrona świątyni oraz świętego Mikołaja. Powyżej znajduje się rząd ikon świątecznych – prazdników oraz ostatnia wieczerza, a jeszcze wyżej Deesis – modlitwa błagalna zanoszona przez apostołów do Chrystusa tronującego. Całość wieńczy rząd proroków starotestamentowych oraz krucyfiks. Wyposażenia dopełniają barokowe ołtarze boczne oraz wiszące na ścianach ikony.

Cerkiew znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej województwa Małopolskiego.

Tuż za cerkwią w Szczawniku znajduje się źródło mineralne.