Wywóz gruzu Kraków - jak pozbyć się odpadów z posesji?

Wywóz gruzu nie jest tak prostym i oczywistym zadaniem jak wyniesienie codziennych śmieci do osiedlowego kontenera. Odpady budowlane w myśl prawa nie mogą być składowane ani wyrzucane tak samo, jak zwykłe odpady komunalne. Jak zatem zadbać o właściwy wywóz gruzu i odpadów?

Miejskie czy gminne przedsiębiorstwa zajmujące się odbiorem odpadów rzadko zapewniają mieszkańcom możliwość wywozu odpadów budowlanych. Tymczasem często nawet w przypadku większego remontu, niezbędny jest wywóz gruzu. Kraków ma pod tym względem jasne zasady, których trzeba przestrzegać. Jak najlepiej zadbać o wywóz odpadów ze swojej posesji? Poznaj sprawdzony sposób na pozbycie się odpadów budowlanych zgodnie z przepisami.

Jakich odpadów nie można wyrzucić do śmietnika?

Zacznijmy od tego, co dokładnie kryje się pod pojęciem wywóz gruzu. Kraków, Warszawa czy Poznań - w tym zakresie obowiązują uniwersalne zasady co do tego, jakie śmieci można wyrzucać do standardowych kontenerów, a co kwalifikuje się pod wywóz gruzu. W tej obszernej definicji znajdą się wszelkie odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac remontowych lub budowlanych. Gruz w tradycyjnym znaczeniu powstaje przede wszystkim przy pracach rozbiórkowych. Wówczas z placu budowy muszą zostać zabrane wszelkiego rodzaju cegły, dachówki, bloczki betonowe, drzwi, okna czy stare piece kaflowe.

Jednak także w czasie remontu niekiedy warto zamówić usługę wywozu gruzu. Mowa tu m.in. o resztkach, jakie powstają podczas prac, czyli m.in. kawałki płyt kartonowo-gipsowych czy płytek ceramicznych. Tego typu śmieci jak najbardziej kwalifikują się do wywozu gruzu.

Wywóz gruzu Kraków - jak należy postępować w przypadku odpadów remontowo-budowlanych?

Wywóz gruzu znacząco różni się od wyrzucania codziennych śmieci. Zgodnie z obowiązującymi w większości polskich miast przepisami, także w Krakowie nie można wyrzucić odpadów budowlanych do kontenera na śmieci zmieszane czy tworzywa sztuczne. Są to bowiem tzw. odpady remontowo-budowlane, które muszą trafić w określone miejsce, aby zostać ponownie wykorzystane, np. w postaci kruszywa. Jeśli chodzi o wywóz śmieci należy wziąć pod uwagę dwa aspekty związane z nimi.

Pierwszym jest składowanie gruzu i odpadów. Krakowskie przepisy uniemożliwiają składowania odpadów pobudowlanych w dowolnej przestrzeni, ani nawet na np. własnym miejscu parkingowym w nieuporządkowany sposób. W przypadku np. remontu czy urządzania mieszkania minimum w tym zakresie będą worki big bag. Odpady budowlane muszą być odpowiednio przechowywane w pobliżu prowadzonych prac, aby nie utrudniać funkcjonowania mieszkańcom, ani nie zaśmiecać otoczenia. Drugim sposobem na zagospodarowanie oraz wywóz gruzu i odpadów będzie wynajem kontenerów. Nie wszystkie odpady mogą być pomieszczone w workach big bag, dlatego zwłaszcza przy poważniejszych pracach remontowych optymalnym rozwiązaniem może być wynajem kontenera.

Jak wygląda zamówienie kontenera?

Profesjonalne usługi na kontener na gruz dostępne są na terenie całej Polski i zwykle procedury są zbliżone. W pierwszej kolejności należy skontaktować się z usługodawcą i ustalić, gdzie ma się odbyć wywóz gruzu oraz w jakim terminie przewidziane są prace. Wówczas firma świadcząca usługi wywozu gruzu podstawia w ustalonym terminie worki typu big bag lub kontenery na gruz. Cennik wywozu gruzu można znaleźć w internecie lub bezpośrednio u usługodawcy. Najtańszy wywóz gruzu będzie uzależniony także od typu odpadów. Zmieszany gruz będzie droższy niż tzw. czysty gruz. Warto ustalić na początku wszelkie warunki. Następnie następuje podstawienie kontenera na określony czas. Po zakończeniu prac kontenery na gruz są zabierane, a odpady trafiają w odpowiednie miejsce do utylizacji. Wszystko odbywa się sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.