Jaskinie i wychodnie skalne na Wierchu nad Kamieniem

W paśmie Jaworzyny Krynickiej, nad Łomnicą znajduje się najciekawsze w całym Beskidzie Sądeckim skupisko jaskiń i wychodni skalnych. Szukać ich należy na północnym grzbiecie położonego przy czerwonym Głównym Szlaku Beskidzkim Wierchu nad Kamieniem oraz na niedalekim Czarcim Wierchu. Jeszcze 100 lat temu teren ten był w większości odsłonięte ponieważ znajdowały się tu tereny wypasowe Łemków z pobliskich miejscowości. Obecnie skał i jaskiń trzeba szukać w gęstym lesie.

Najbardziej efektowną skałą jest znajdujący się na północnym zboczu Czarciego Wierchu Diabelski Kamień – ponad dwudziestometrowa wychodnia piaskowca magurskiego. Ze względu na swoje położenie na stromym stoku widok z wierzchołka jest imponujący. Niedaleko, na Hali Roztockiej stoi tak zwana Skamieniała Córka, ponad piętnastometrowa skała, ukryta teraz w gąszczu młodych świerków.

Z kolei schodząc północnym grzbietem z Wierchu nad Kamieniem łatwo natknąć się na jedną z kilkunastu jaskiń szczelinowych. Najdłuższa z nich ma 28 metrów głębokości oraz ponad 600 metrów korytarzy. Nie można jej eksplorować bez sprzętu i umiejętności speleologicznych. Pozostałe są znacznie mniejsze – od 4 do 40 metrów długości i głębokość do 10 metrów. Większość z jaskiń można bez problemów odszukać w terenie. Nie ma też większych problemów z wejściem do środka – należy tylko dysponować latarką i zachować ostrożność.

Poszukiwanie jaskiń w rejonie Wierchu nad Kamieniem to bardzo ciekawa propozycja dla osób poszukujących mocniejszych wrażeń, które chciałby poczuć się jak odkrywcy. Oczywiście należy zachować daleko posuniętą ostrożność i nie wchodzić zbyt głęboko w korytarze.