Hala Łabowska

Wędrując pasmem Jaworzyny Krynickiej mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Rytrem a Krynicą znajduje się Hala Łabowska ze schroniskiem PTTK. To jeden z wielu dawnych terenów wypasowych użytkowanych przez Łemków zamieszkujących północne stoki pasma. Obecnie uległ częściowemu zalesieniu ale wciąż roztaczają się stąd przepiękne widoki.

Najłatwiej dostać się tu z położonej przy szosie łączącej Nowy Sącz z Krynicą Łabowej. Niebieski szlak prowadzi głównie asfaltowa i szutrowa droga. Podejście jest dość monotonne ale trwa około 2 godzin. Znacznie bardziej widokowa ale też męcząca trasa wiedzie żółtym szlakiem z Łomnicy.

Na Hali do czasów II wojny światowej stał domek myśliwski hrabiego Adama Stadnickiego z Nawojowej, ostatniego właściciela tutejszych lasów. Domek został spalony przez partyzantów, kiedy zaczęli korzystać z niego niemieccy żołnierze. W 1953 roku wybudowano tu stojące do dziś schronisko turystyczne.

Na północnych zboczach Hali Łabowskiej utworzono w 1906 roku rezerwa „Łabowiec” chroniący starodrzew buczyny karpackiej z domieszką jodły. Przez okoliczne lasy poprowadzono ponadto ścieżkę przyrodniczą imienia hrabiego Adama Stadnickiego. Lasy w okolicach Hali Łabowskiej należą do najcenniejszych drzewostanów w Beskidzie Sądeckim. Stało się tak za sprawą bardzo dobrej gospodarki leśnej prowadzonej przez rodzinę Stadnickich, a szczególnie przez jej ostatniego przedstawiciela.

Hala Łabowska jest bardzo dobrym punktem widokowym na okoliczne szczyty Beskidu Sądeckiego oraz na Beskid Niski. Poza tym jest to jeden z ważniejszych węzłów szlaków turystycznych oraz ze względu na istnienie schroniska popularne miejsce noclegowe na trasie z Krynicy do Rytra.

Okolice Hali związane są mocno z działalnością partyzancką podczas II wojny światowej. Znajdowały się tu kryjówki jednego z najbardziej znanych w Beskidzie Sądeckim oddziałów dowodzonego przez majora Juliana Zubka „Tatara”. Wojenną historię tych terenów upamiętniają 2 pomniki stojące nieopodal schroniska.