Kościół w Jazowsku

Położone nad Dunajcem, u stóp pasma Radziejowej Jazowsko stanowi dobry punkt wyjścia na jeden z najbardziej popularnych szczytów w okolicy – Przehybę. Warto się jednak zatrzymać na kilka minut w samej miejscowości i zwiedzić pochodzący z początków XVIII wieku kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny.

Miejscowość istniała tu już w początkach XIII wieku i z tego tez okresu pochodzą pierwsze wzmianki o istnieniu parafii. Nie ma jednak żadnych informacji na temat ówczesnego kościoła.

Kościół w obecnym kształcie powstał około roku 1730 jednak w jego bryle można dostrzec wyraźne cechy stylu gotyckiego, świadczące, że dokonano wtedy tylko przebudowy istniejącej wcześniej świątyni. Na wcześniejsze pochodzenie wskazują między innymi strome dachy i przypory przy nawie głównej. Natomiast hełm nad wieżą jest zdecydowanie barokowy.

Także wnętrze wskazuje na wcześniejsze pochodzenie kościoła. Sklepienia są charakterystyczne dla gotyku. Z kolei wyposażenie, na które składają się ołtarz główny, ołtarze boczne i ambona wykazują cechy późnobarokowe. Najważniejszym zabytkiem zachowanym w świątyni jest XV wieczny tablicowy obraz przedstawiający Matkę Bożą z Dzieciątkiem.