Klasztor sióstr klarysek w Starym Sączu

Nad panoramą Starego Sącz dominuje barokowy hełm wieży klasztoru sióstr klarysek. Same zabudowania górują nad starosądeckimi błoniami, na których w czerwcu 1999 roku papież Jan Paweł II podczas uroczystej Mszy świętej kanonizował fundatorkę tutejszego klasztoru księżną krakowską Kingę.

Historia klasztoru starosądeckiego jest nierozerwalnie związana z historią miasta. Kinga, otrzymując od swojego męża, Bolesława V Wstydliwego w 1257 roku ziemię sądecką ufundowała w 1280 roku w mieście Sącz klasztor sióstr klarysek. Pozostawała ona z Bolesławem w białym małżeństwie a po jego śmierci przeniosła się do Starego Sącza, gdzie w zgromadzeniu spędziła swoje ostatnie lata prowadząc życie mniszki.

Pierwszy kościół powstał na terenie klasztoru krótko po jego fundacji. Drewniana świątynia nie przetrwała zbyt długo. Już w 1332 roku stanął murowany kościół gotycki pod wezwaniem Trójcy Świętej. Dzielił on wszystkie lepsze i gorsze czasy w historii miasta. Okresy świetności ale też liczne najazdy czy pożary. Spadające na miasto nieszczęścia skutkowały koniecznością dokonywania napraw, przebudów i renowacji. Obecny stan kościoła i zabudowań klasztornych jest ich efektem.

Ten najcenniejszy ze starosądeckich zabytków zachował swój gotycki charakter, rozpoznawalny między innymi w bryle kościoła podpartej skarpami i wnętrzu nakrytym krzyżowo – żebrowym sklepieniem. Na samym wyposażeniu główne piętno odcisnął barok i przybyły z Włoch Baltazar Fontana, który dla starosądeckiego klasztoru wykonał ołtarz główny i ołtarze boczne. Rzeźbione są one w czarnym marmurze i ozdobione stiukowymi dekoracjami. Bardzo cennym elementem wnętrza jest barokowa ambona obrazująca Drzewo Jessego czyli rodowód Jezusa. Po prawej stronie znajduje się z kolei czternastowieczna kaplica świętej Kingi gdzie spoczywają jej relikwie.

Starosądecki klasztor od początku swego istnienia kultywował wspaniałe tradycje muzyczne. Świadczą o tym miedzy innymi jedne z najstarszych w Polsce zapisów nutowych, które tu odnaleziono. Kontynuując te chlubne tradycje co roku w Starym Sączu odbywa się Festiwal Muzyki Dawnej a duża część koncertów ma miejsce właśnie w klasztorze.

Od czasów kanonizacji świętej Kingi jest też Stary Sącz bardzo ważnym miejscem pielgrzymkowym diecezji tarnowskiej. Przy klasztorze i zachowanym papieskim ołtarzu działa Centrum Pielgrzymkowe, Dom Pielgrzyma i Muzeum zbierające pamiątki związane z Janem Pawłem II. Swoje muzeum pokazujące historię klasztoru i jego skarby prowadzą także siostry klaryski.