Aktualności:
Sądecka Marka Turystyczna 29 Czerwiec 2012 o 22:18

Sądecka Marka TurystycznaSądecka Marka Turystyczna to wyróżnienie przyznawane podmiotom turystycznym, które jakością świadczonych usług oraz ich powiązaniem z dziedzictwem przyrodniczo-kulturowym regionu, zasługują na najwyższe uznanie.
Organizatorami konkursu są:
Starosta Nowosądecki,
Prezydent Miasta Nowego Sącza,
Rada Konsultacyjna ds. Turystyki przy Prezydencie Miasta Nowego Sącza i Staroście Nowosądeckim,
Nowosądecka Izba Turystyczna,
Sądecka Organizacja Turystyczna,
oraz Sądecka Izba Gospodarcza.
Jednym z ważniejszych celów tego konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych i hotelarskich.

W sierpniu zostaną wręczone kolejne certyfikaty Sądecka Marka Turystyczna. Do tej pory wyróżnieniem tym może się poszczycić sześć podmiotów turystyczno – gospodarczych. Sądecka Marka Turystyczna to nie kolejna nagroda, czy kolejny certyfikat do powieszenia na ścianie. Łączy się z nią wymierna oferta promocyjna ze strony powiatu, miasta i organizacji turystycznych.
W 2011 roku marką uhonorowano stację narciarską z hotelem Dwie Doliny Muszyna – Wierchomla, Kolej Gondolową Jaworzyna Krynicka w Krynicy, hotel Perła Południa w Rytrze, dwa gospodarstwa pasieczne – Sądecki Bartnik w Stróżach i Pasiekę Barć w Kamiannej i jedno gospodarstwo agroturystyczne – U Grzegorza w Tyliczu, wyspecjalizowane w przyjmowaniu rodzin z małymi dziećmi.
Procedura przyznawania Marki trwa ponad rok. W tym czasie oceniana jest, jakość obsługi klientów i produktów, oraz ich związanie z Sądecczyzną – jej specyfiką kulturowo-historyczną i przyrodniczą. Roczny etap oceniania przewiduje szczegółowe sprawdzanie oferty poprzez wizytacje, rozmowy z klientami, badania ankietowe, bezpośrednie korzystanie z usług itd. Po tym czasie Zespół do spraw Certyfikacji przygotowuje wstępną ocenę podmiotu i oferowanych produktów. Ta ocena przekazywana jest Kapitule Marki, do której należy ostateczna decyzja o przyznaniu certyfikatu, odrzuceniu kandydata lub przedłużeniu okresu sprawdzającego.