Aktualności:
Pieniądze na renowacje zabytków w Starym Sączu 21 Kwiecień 2012 o 15:54

Małopolski Konserwator Zabytków w Krakowie Jan Janczykowski rozdysponował tegortoczną pule pieniędzy przeznaczoną na renowacje obiektów zabytkowych w województwie.

w tym roku dużo skorzysta  Stary Sącz. Ponad 200 tys. zł przeznaczone zostanie na 3 obiekty: renowację ołtarza głównego w kościele św. Rocha, Dom św. Kingi w Klasztorze sióstr Kalrysek oraz kościół św. Elżbiety.

Należy nadmienić, że w ostastnim czasie "Puls Biznesu" przyznał miastu Stary Sącz nagrodę "Samorządowy Menedżer Roku w Małopolsce, które miasto otrzymało za umiejętność zdobywania unijnych grantów i bycie atrakcyjnym dla przedsiębiorców.