Aktualności:
Nowe pamiątki po Adzie Sari 25 Listopad 2011 o 12:10

Pamiątki po swej ciotce, światowej sławy artystce operowej Adzie Sari przekazał 17 listopada br. Muzeum Regionalnemu w Starym Sączu, zamieszkały w Stanach Zjednoczonych Piotr Szayer, bratanek Ady Sari, syn Mariana Szayera najmłodszego brata artystki Wśród pamiątek są: 8 płyt gramofonowych z lat 20. i 30. XX wieku z nagraniami śpiewu Ady Sari; oryginalne fotografie w tym z ostatnich lat życia artystki; 2 większe rękopisy: wykład „O belcancie i dykcji” oraz po włosku „Moje pierwsze spotkanie z Toscaninim”; wydawnictwa o Adzie Sari oraz czasopisma z artykułami na Jej temat; 2 teczki wycinków prasowych; Negatywy zdjęć Ady Sari: metalowe płytki drukarskie, szklane płytki oraz klisze; zdjęcia z pogrzebu oraz grobu na cmentarzu powązkowskim w Warszawie; materiały do życia i kariery artystycznej Ady Sari - opracowania w formie maszynopisów: testament Ady Sari (po angielsku) i odpis po polsku - ciekawostką jest zapisanie kwoty 2 tych zł klasztorowi Sióstr Klarysek w Starym Sączu, gdzie artystka jako dziecko chodziła do 6 letniej Szkoły Powszechnej i jak mi wiadomo utrzymywała z Siostrami kontakt do końca swych dni. Są także listy do artystki a rewelacją 71 listów od Stefana Heine. Pamiątki będą prezentowane w sali poświęconej wyłącznie Adzie Sari, która podniesiona będzie do rangi Izby Pamięci Ady Sari. Zaraz po nowym roku muzeum będzie zamknięte na dłużej, będą instalowane piece elektryczne do ogrzewania pomieszczeń, malowanie i gruntowna zmiana ekspozycji.